Долларлық депозит бойынша сыйақы мөлшерлемесі төмендесе, менің депозитім не болады?

357
СҰРАҚ:
Еліміздегі ең ірі банктердің бірі бүгіннен бастап долларлық депозит мөлшерін төмендетті. Соған байланысты бірнеше сұрағым бар. Жауап берсеңіздер.

Нұрбақыт Әшім, Алматыдан

ЖАУАП:

1.Е̲г̲е̲р̲ ̲м̲е̲н̲і̲ң̲ ̲А̲Қ̲Ш̲ ̲д̲о̲л̲л̲а̲р̲ы̲н̲д̲а̲ ̲а̲ш̲ы̲л̲ғ̲а̲н̲ ̲қ̲о̲л̲д̲а̲н̲ы̲с̲т̲а̲ғ̲ы̲ ̲д̲е̲п̲о̲з̲и̲т̲і̲м̲ ̲б̲о̲л̲с̲а̲,̲ ̲м̲ө̲л̲ш̲е̲р̲л̲е̲м̲е̲ ̲ө̲з̲г̲е̲р̲е̲ ̲м̲е̲?̲

Жоқ. 2017 жылы 30 маусымға дейін ашылған депозиттер бойынша мөлшерлеме депозит шартына сай депозит мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

  1. Д̲е̲п̲о̲з̲и̲т̲т̲і̲ң̲ ̲м̲е̲р̲з̲і̲м̲і̲ ̲а̲в̲т̲о̲м̲а̲т̲т̲ы̲ ̲т̲ү̲р̲д̲е̲ ̲ұ̲з̲а̲р̲т̲ы̲л̲ғ̲а̲н̲ ̲к̲е̲з̲д̲е̲ ̲м̲ө̲л̲ш̲е̲р̲л̲е̲м̲е̲ ̲қ̲а̲н̲д̲а̲й̲ ̲б̲о̲л̲а̲д̲ы̲?̲

АҚШ долларында ашылған Kaspi Депозитінің мерзімі автоматты түрде ұзартылған жағдайда, 1 % мөлшеріндегі жаңа сыйақы мөлшерлемесі қолданылады.
3.А̲Қ̲Ш̲ ̲д̲о̲л̲л̲а̲р̲ы̲н̲д̲а̲ғ̲ы̲ ̲д̲е̲п̲о̲з̲и̲т̲ ̲б̲о̲й̲ы̲н̲ш̲а̲ ̲с̲ы̲й̲а̲қ̲ы̲н̲ы̲ң̲ ̲ө̲з̲г̲е̲р̲у̲і̲м̲е̲н̲ ̲б̲і̲р̲г̲е̲ ̲K̲a̲s̲p̲i̲ ̲Д̲е̲п̲о̲з̲и̲т̲т̲і̲ң̲ ̲ө̲з̲г̲е̲ ̲т̲а̲л̲а̲п̲т̲а̲р̲ы̲ ̲ө̲з̲г̲е̲р̲е̲ ̲м̲е̲?̲

Жоқ. Депозиттің барлық өзге талаптары сақталып, өзгеріссіз жұмыс істейді. Депозит ашу үшін ең аз сома бар-жоғы – 10 АҚШ доллары, ең аз мерзім – 1 ай. Кез келген соманы кез келген уақытта және депозит толықтырылған сәттен бастап 15 күннен кейін комиссиясыз сыйақыны жоғалтпай алуға болады. Осы мерзімнен ертерек алған кезде соманың 0,69 % мөлшерінде комиссия ұсталады.