«Bank RBK» АҚ – теңгерімді даму көрсеткіштеріне ие қазақстандық әмбебап банк институты. Банк болашақта Қазақстан Республикасының орта банктері тобының көшбасшылар…