Нұрлыбаев Руслан Ерғалиұлы – Алматы қаласында туып-өскен, Наноматериалдар және нанотехнология маманы. 27 жасында PhD доктор және ХАҒА академигі атанған, Іскерлік…