Халық банкінің таза кірісі 77,8 млрд теңгені құрады

кірісі
Фото: caravan.kz

Алматы. 20 қараша. 7kun.kz – Қазақстан Халық банкінің (Банк) таза кірісі 2018 жылдың 2-тоқсанындағы 24,1 млрд теңгемен салыстырғанда, негізінен операциялық шығыстар мен табыс салығы бойынша шығыстар аз болғандықтан 3-тоқсанда 77,8 млрд теңгеге дейін ұлғайды.

2018 жылдың 1-тоқсанымен салыстырғанда, пайыздық кіріс негізінен долларлық өтімділікті ҚРҰБ-тағы пайыздық емес корреспонденттік шоттарға орналастыру есебінен, 2018 жылы  шілдеде ҚРҰБ-пен свопты 300 млрд теңге сомасына өтеу нәтижесінде 5,8%-ға 84,4 млрд теңгеге дейін төмендеді. Бұдан бұрын осы өтімділік ҚРҰБ-тың ноталарына инвестицияланған болатын. Таза пайыздық кіріс төмендеуі салдарынан таза пайыздық маржа 2-тоқсандағы жылдығы 5,2%-бен салыстырғанда,  3-тоқсанда жылдығы 5,1%-ға дейін төмендеді.

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша тәуекелдің құны 2018 жылғы 9 айда 0,9%-ды құрады, бұл Банктің болжалдарына сәйкес нормаландырылған деңгей болып табылады. Қызметтер мен комиссиялар бойынша кірістер 2-тоқсанмен салыстырғанда, негізінен транзакциялық бизнестің өсіп келе жатқан көлемі нәтижесінде 7%-ға ұлғайды.

Өзге пайыздық емес кірістер 2-тоқсандағы 40,2 млрд теңгемен салыстырғанда, негізінен 3-тоқсанда форвардтық мөлшерлемелері өскендіктен ҚРҰБ-пен свопты оң қайта бағалау есебінен 3-тоқсанда 44,2 млрд теңгеге дейін 9,8%-ға өсті. Өзге пайыздық емес кірістердің өсуі Халық ККБ-ні сатып алғанға дейін (2017 жылғы 5 шілде) жасалған ККБ-нің қарыздары бойынша резервтер қайта сыныпталғандықтан банк қызметінің өзге кірістерінің төмендеуімен тоқтатылды.

Операциялық шығыстар (қаржылық емес активтердің құнсыздануынан зиянды қоса алғанда) 2-тоқсандағы 65,0 млрд теңгемен салыстырғанда, 45,7%-ға 35,3 млрд теңгеге дейін төмендеді. Бұл төмендеу негізінен 2-тоқсандағы Банктің мүлкін, инвестициялық активтерін және сатуға арналған активтерін қайта бағалауға байланысты 30,3 млрд теңге мөлшерінде шығыстың есебінен болды. 3-тоқсанда қаржылық емес активтердің мұндай ірі құнсыздануы болмады.

Операциялық шығыстардың операциялық кіріске қатынасы 2-тоқсандағы 47,2%-бен салыстырғанда, 2-тоқсанмен салыстырғанда 3-тоқсанда операциялық шығыстардың деңгейі төменірек болғандықтан, 25,3%-ға дейін төмендеді. Операциялық кіріс өзге пайыздық емес кірістердің өсуі есебінен 1,3%-ға ұлғайып, төмендеген таза пайыздық кіріспен тоқтатылып тұрды.