Инвестициялық несие дегеніміз не?

несие
Фото: АКЭС

Инвестициялық несие кәсіпорынның негізгі капиталын қаржыландыру үшін қажет етеді (ғимарат/құрылым, станоктар, автокөліктер және тағы басқа).

Қазақстанда ортамерзімді инвестициялық несиелер беріледі (5 жылға дейін). Батыс өнеркәсіптік – дамыған елдерде 20 мерзіміне беруі әдеттен тыс болып саналады.

Аннуиетті көмек қарызында несие бойынша төлемдер (пайыздар мен негізгі төлемдер) барлық қызмет ету мерзімінде өзгеріссіз қалады. Мұндағы басымдылықты негізгі қарыз қалғанына пропорционалды төленетін сомаларда, көмек қарызына қарағанда, бастапқы жылдары төмен болғандығында жатыр. Осындай көмек қарызының арқасында сіз өзіңіздің кәсіпкерлігіңіздің қалпына келу кезеңіндегі қиындықты жеңіп өткере аласыз.

Негізгі қарыз қалдығының өтелетін пропорционалды сомасындағы қарыз көмектерді өзіңіз салу керек болатын жарна бастапқы жылдары (пайыздар мен негізгі қарыз) аннуитетті көмек қарыздарда жоғары, ал кейін жарна сомасы азаятын болады. Көбінесе бұл жүргізілген инвестициядан кіріс қисығына сәйкес келеді: бастапқы жылдары жоғары пайда, кейінгі жылдары кірістің азаюы.